Nejmodernější způsobem likvidace veškerých splaškových vod, které v domácnostech vznikají, zajišťují domovní čistička odpadních vod.

Čistička je plastová nádrž, v nichž se koncentrují splašky a kde dochází k jejich čištění, které má několik fází a několik komor.

Nejprve se odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru přes nátokový koš, kde dochází k mechanickému předčištění a rozkládání tuhého znečištění.
Dále dochází k znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy a do mamutkových čerpadel na cirkulaci a recirkulaci aktivační směsi.
Aktivační kal je separovaný v separační části od vyčištěné vody a odsazený aktivovaný kal se recirkuluje zpět do neprovzdušňovaného, resp. provzdušňovaného prostoru.

Součástí dodávky je :

POZOR!!Vše v ceně čov!
  • Dmychadlo Dmychadlo
  • Dmychadlo Hadice 5M
  • Dmychadlo Uzamykatelné víko
  • Dmychadlo Bakterie startovací dávka

Důvody pro čov AT 6

01. Bezproblémový provoz
02. Snadná údržba
03. Vysoká účinnost čištění
04. Výhodná cena
05. Záruka 10 let